Yukarı Çık
TR | EN

Klinker Soğutucu Ünitesi

Çimento üretimi sırasında, hammadde fırında 1450 ° C civarında bir sıcaklığa ulaşmaktadır. Fırından ilk olarak izokinetik inlete gönderilen klinker taneleri ani soğutma prensibi ile çalışan soğutucu ekipmanında 65° C + ortam sıcaklığına kadar soğutulmaktadır. Soğutma ekipmanın ani soğutma prensibi ile çalışmasının nedeni farklı sıcaklık aralarında işlem gören klinkerin uygun faz bileşiminin sağlanmasıdır. Bunun yanı sıra ani soğutma işlemi ısının ikincil (sekonder) havaya ve üçüncül (tersiyer) havaya geri kazanılmasını maksimuma çıkarmak adına da önem taşımaktadır. Soğutucu ekipmanın, ani soğutma işlemini gerçekleştirmesi için ihtiyacı olan soğuk hava, klinker yatağının altından belirli sayıdaki fanlar tarafından basınçlı hava yardımıyla sisteme kazandırılmaktadır.

Fons Delta Cooler çok zekice ve kompakt bir şekilde modüler halinde dizayn edilmiştir; bu kompakt dizayn ile her çimento fabrikasının ihtiyaçlarına ayrı ayrı cevap verebilmektedir. Modüler yapının konstrüksiyona getirdiği esneklik Fons Delta Cooler’ın montajı ve mühendisliği için gerekli zamanı revize etmektedir.